Garantivillkor

Kära kund,

PocketBook är väldigt tacksamma för ditt val. Vi garanterar en hög kvalitet och en pålitlig prestanda på våra produkter så länge som de används enligt användningsinstruktionerna som du kan hitta i bruksanvisningen.

Notera att garantiförpliktelserna är landspecifika.

PocketBook erbjuder inte global (världsomfattande) garanti. PocketBooks garantiförpliktelser är lokala och kan skilja sig åt beroende på landet som enheten köptes i.

Garantiförpliktelserna som fastställts av PocketBook för ett visst land gäller endast för enheter som PocketBook avser att sälja i det landet, är köpt i det landet och har klarat certifiering eller liknande processer för överensstämmelse med standarderna för det landet.

Generella Garantivillkor

PocketBook kommer, efter eget gottfinnande, reparera eller ersätta enheten eller dess defekta delar som täcks av dessa Garantivillkor. PocketBook kan ersätta de defekta delarna med nya eller reparerade delar eller enheter som är likvärdiga nya delar i både funktionalitet och prestanda.

Alla utbytta delar och enheter blir PocketBooks egendom.

Dessa Garantivillkor gäller för alla reparationer eller utbyten av enhetens delar för fortsättningen av den ursprungliga garantiperioden eller 3 månader från det datumet då enheten returneras från service, beroende på vilken period som är längst.

Innan du hävdar att din PocketBook produkt är defekt och besöker den auktoriserade serviceverkstaden, kontakta vår kundtjänst eller den auktoriserade serviceverkstaden i ditt land. För kontaktinformation för kundtjänsten och den auktoriserade serviceverkstaden, besök den officiella hemsidan för PocketBook på www.pocketbook.ch och hitta "Support"-sektionen för ditt land.

Denna garanti täcker inte transportkostnader och risker som associeras med transporten av din enhet till och från den auktoriserade serviceverkstaden om detta inte täcks av den lokala lagen.

Du kan skicka enheten till serviceverkstaden från de länder/regioner där PocketBook har en auktoriserad serviceverkstad. Om du är i ett land/region där PocketBook inte har någon auktoriserad serviceverkstad, ska du på egen hand och till egen kostnad leverera enheten till en lämplig serviceverkstad. PocketBook kan inte hjälpa dig och är inte ansvariga för leveranser till den auktoriserade serviceverkstaden som sker över landsgränser eller gällande tullkostnader på grund av en sådan leverans.

Notera att du kommer att behöva betala för den diagnostiska undersökningen om den auktoriserade serviceverkstaden hittar följande:

  • efter diagnostiseringen, upptäcks det att reparationen inte täcks av Garantivillkoren (i fall utanför garantin).
  • enheten fungerar som den ska och inga defekter eller felaktigheter hittas.
  • användaren avvisar garantiservicen.

Notera att priset för en diagnostisk undersökning varierar bland serviceverkstäder och inte sätts av PocketBook.

Endast personer som är auktoriserade av PocketBook kan erbjuda reparationer eller service. Kontaktuppgifterna för de auktoriserade serviceverkstäderna finns angivna på www.pocketbook.ch i "Support"-sektionen för ditt land. Eventuell öppning av enheten, reparation av enheten eller någon annan förändring av hur enheten fungerar ses som ingripande av en tredje part och kommer att resultera i ett nekande av garantiservice.

Vänligen säkerhetskopiera all viktig data och radera all konfidentiell eller personlig information innan enheten ges till serviceverkstaden.

Produktens garantiperiod och produktens livs-längd

Garantiperioden på PocketBook enheter varar i 24 månader från inköpsdatumet av enheten men inte mer än 30 månader från tillverkningsdatumet av enheten. Livslängden för en PocketBook-enhet varar 36 månader från inköpsdatumet av enheten och inte mer än 42 månader från tillverkningsdatumet av enheten.

Garantiperioden för batterier varar 6 månader från tillverkningsdatumet av enheten eller från det datum då batteriet byts ut. Livslängden på batteriet är 6 månader.

Prestandan på batterier som använder Li-ion-teknologi beror på antalet laddnings- urladdningscykler, användningsförhållanden (temperatur, strömstyrka), och hur länge produkten lagras. Li-ion-batterier brukar vanligtvis fungera ett begränsat antal laddning-urladdningscykler, och med varje laddning-urladdningscykel minskar batterikapaciteten. Därför är det naturligt att användningstiden för enheten från batteriet minskar genom naturlig användning.

Garantiperioden för PocketBook-tillbehör varar 6 månader från inköpsdatumet. Livslängden för PocketBook-tillbehör är 6 månader från inköpsdatumet.

Skydd eller fodral för enheter har en skyddande funktion; men, de kan inte helt skydda mot potentiell skada från olika mekaniska påfrestningar, fall, stötar, tryck, slag, böjningar, etc.

För att fastställa den kvarvarande garantiperioden, kontrollerar PocketBooks serviceverkstad perioden som gått sedan enheten tillverkades i PocketBooks databas över sina enheter.

Då den perioden överstiger 24 månader, kontrollerar PocketBooks serviceverkstad första dagen på garantiperioden från det datum då enheten köptes, vilket indikeras av de dokument som kunden tillhandahåller som bekräftar köpet: kvitto från butik (försäljningskvitto, fraktsedel) eller annan dokumentation som bekräftar köpet, vilket måste innehålla inköpsdatum, namn på modellen, serienummer och signatur och stämpel från säljaren.

Om en kund inte har tillhandahållit några av dokumenten som bekräftar köpet, eller om dokumenten innehåller inkomplett eller felaktig information, kommer garantiperioden beräknas utifrån tillverkningsdatumet, vilket finns tryckt på enhetens förpackning och också finns krypterat i enhetens serienummer.

Om garantiperioden som börjar från tillverkningsdatumet har löpt ut har PocketBook rätten att avvisa tillhandahållandet av garantiservice.

PocketBook har rätten att inte utföra service på enheter utanför garantin och enheter vars livslängd har gått ut. Service kan ske på enheter där livslängden har gått ut om serviceverkstaden har möjligheten att göra det.

Begränsningar och undantag

PocketBook är inte ansvariga för skador som överstiger kostnaden av produkten, samt för eventuell förlust av möjligheten till drift, förlust av tid, besvär, kommersiell förlust, förlust av vinst eller besparingar, andra tillfälliga, speciella eller indirekta förluster, straff eller juridiska kostnader som uppstår från en felfunktion eller oförmåga att använda enheten.

Denna begränsade garanti gäller ej och täcker ej följande:

1. Kablar, adaptrar och tillbehör som följer med enheten.

2. Naturligt slit och kosmetiska defekter (repor, jack, märken, fläckar eller avskavda ytor eller speciella beläggningar, bucklor, flagor, effekter från kemikalier, medicin eller kosmetiska produkter, m.m).

3. Integritet och återställning av data, inställningar, användarprofiler, filer eller program.

4. Skador som uppstår på grund av att produkten kopplas in till en icke-kompatibel port, koppling eller strömkälla, samt på grund av spänningsfall, etc.

5. Defekter som uppstår på grund av ingripanden från tredje parter (reparationer, installationer och/eller utbyte av komponenter eller mjukvara i enheten, samt aktioner från skadlig programvara eller virus).

6. Skador eller defekter som uppstår på grund av att användningsinstruktionerna som du kan hitta i bruksanvisningen inte har följts, samt på grund av olämplig användning av enheten.

7. Skador eller defekter som uppstår på grund av att enheten används i samband med icke-original tillbehör eller andra produkter från tredje part.

8. Skador eller defekter som uppstår på grund av inträngningen av någon vätska in i enheten eller om enheten sänkts ner i någon vätska.*

* Vissa enhetsmodeller har en viss grad av fuktskydd. För mer information om fuktskyddet på din produkt, kontrollera bruksanvisningen för din modell eller beskrivningen av din enhet på www.pocketbook.ch i "Support"-sektionen för det land där produkten köptes.

9. Mekanisk skada, inklusive gömd skada på grund av exponering för substanser och objekt från tredje part inkluderas, samt skador på grund av fall eller annan mekanisk påverkan (t.ex. skada på skärmen, kortläsare, enhetens kopplingsportar, samt dess skydd, m.m).

10. Graderingar och heterogena nyanser av grått i bilder på displayen, vilket är en funktion av alla skärmar baserade på elektronisk bläck teknologi (E-Ink) och är inte en defekt.

11. Fall där antalet "döda" pixlar (svarta eller lysande prickar) på enhetens skräm inte överstiger 5 till antal.

12. Uppkomsten av ljusare områden på enhetens skräm som är synliga vid vissa vinklar när bakgrundsljuset är påslaget. Detta sker på grund av funktioner inom tillverkningen av bakgrundsljusets teknologi och är inte en defekt på enheten.

13. Skillnaden på nyanserna av ljus på enhetens skräm när bakgrundsljuset är påslaget. Detta är ett karaktäristiskt drag inom tillverkningen av LED-lampor, vilket inte är en indikator av dålig kvalitet på produkten eller en avvikelse från de angivna specifikationerna.

14. Närvaron av skuggor och områden med olika ljusstyrka på botten av enhetens skärm när bakgrundsljuset är påslaget.

15. Fall av individuell intolerans, irritation, allergiska eller andra kroppsliga reaktioner på enheten/tillbehör, dess fodral, interna komponenter, beläggningar eller lukter.

Garantibegränsning Mjukvara

Mjukvaran ("firmware") på enheten levereras "i befintligt skick". PocketBook garanterar inte rätt kvalitet, prestanda eller funktionalitet av programvara från tredje part eller dess kompatibilitet med PocketBooks mjukvara. PocketBook ger inga garantier att mjukvaran inte innehåller fel eller buggar. PocketBook garanterar inte kompatibilitet för hårdvaruprodukterna och mjukvaruprodukterna med enheten där hårdvaran och mjukvaran inte är en del av enheten, förutom där det specificeras i bruksanvisningen. PocketBook garanterar inte mjukvarans lämplighet för ett användaridentifierat syfte, eller att mjukvaran kommer att möta de personliga kraven eller förväntningarna från användaren eller analoger och standarder som inte beskrivs i den medföljande dokumentationen eller på PocketBooks hemsida.

PocketBook garanterar inte korrekt drift av mjukvaran med felaktiga eller skadade filer och är inte ansvariga för den korrekta driften av filer från tredje part.

PocketBook kan, efter eget gottfinnande, under enhetens livslängd periodiskt förbättra och förändra mjukvaran ("firmware") av enheten och då och då släppa en ny version av mjukvaran ("firmware"). För att uppnå den bästa användarupplevelsen med enheten, rekommenderar PocketBook starkt att använda den senaste versionen av mjukvaran ("firmware") som finns tillgänglig för uppdatering via Wi-Fi eller på företagets hemsida i "Support"-sektionen för ditt land.

PocketBook har rätten att, efter eget gottfinnande, bestämma om installationen (ominstallation) och uppdatering av mjukvaran ("firmware") på enheten under processen för garanti och efter-garantiservice. För de flesta fall av service och reparation av enheten, är installation (ominstallation) eller uppdatering av mjukvaran ("firmware") ett obligatoriskt och nödvändigt steg och en viktig del av den tekniska processen av service och reparation av enheten och fortsatt diagnostik.

PocketBook och serviceverkstaden kan inte garantera fortsatt korrekt drift av enheten när tidigare versioner av mjukvaran ("firmware") används och är inte ansvariga för den korrekta driften av enheten om tidigare versioner av mjukvaran ("firmware") används. Användares vägran att installera (ominstallera) eller uppdatera mjukvaran ("firmware") av enheten anses som användarens vägran av garantiservice för enheten.

Aa HD